Page 2 - Regulamin CIIT
P. 2

CENTRUM INKUBACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII       Autorami publikacji są Pracownicy Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
     pod kierownictwem dr inż. Magdaleny Letun-Łątki, Dyrektor CITT.


     OPRACOWANIE:

       mgr Hanna Cienciała-Marszał
       dr inż. Małgorzata Czaja
       mgr Justyna Duda
       mgr Magdalena Filipek-Marzec
       mgr inż. Joanna Makieła
       mgr inż. Izabela Mazur

       mgr Leszek Sobota
       mgr inż. Grzegorz Studziński

     SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE:

       dr inż. Małgorzata Czaja
       dr inż. Jagoda Krzysteczko-Witek

     KONTAKT:

       ul. Banacha 7
       44-100 Gliwice
       tel. 32 400 34 00
       e-mail: biznes@polsl.pl
       www.polsl.pl/rjo4-citt

     2
   1   2   3   4   5   6   7